STEKJESLETTER quan tâm rất nhiều đến quyền riêng tư của bạn. Do đó, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu mà chúng tôi cần cho (cải thiện) dịch vụ của mình và chúng tôi xử lý thông tin chúng tôi thu thập được về bạn và việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách cẩn thận. Chúng tôi không bao giờ cung cấp dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích thương mại.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho việc sử dụng trang web và các dịch vụ được cung cấp bởi STEKJESLETTER. Ngày có hiệu lực của các điều kiện này là 08/09/2019, với việc xuất bản phiên bản mới thì hiệu lực của tất cả các phiên bản trước sẽ hết hiệu lực. Chính sách bảo mật này mô tả dữ liệu nào về bạn được chúng tôi thu thập, dữ liệu này được sử dụng cho mục đích gì và với ai và trong những điều kiện nào, dữ liệu này có thể được chia sẻ với các bên thứ ba. Chúng tôi cũng giải thích cho bạn cách chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn và cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị lạm dụng và bạn có quyền gì đối với dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với người liên hệ về quyền riêng tư của chúng tôi, chi tiết liên hệ có thể được tìm thấy ở cuối chính sách bảo mật của chúng tôi.


Về xử lý dữ liệu
Dưới đây, bạn có thể đọc cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, nơi chúng tôi lưu trữ hoặc lưu trữ dữ liệu đó, chúng tôi sử dụng kỹ thuật bảo mật nào và dữ liệu minh bạch cho ai.


Phần mềm cửa hàng trực tuyến WooCommerce
Cửa hàng web của chúng tôi đã được phát triển với phần mềm từ WooCommerce, chúng tôi đã chọn One.com để lưu trữ web của mình. Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi cho mục đích dịch vụ của chúng tôi sẽ được chia sẻ với bên này. AndersOne.com có ​​quyền truy cập vào dữ liệu của bạn để cung cấp cho chúng tôi hỗ trợ (kỹ thuật), họ sẽ không bao giờ sử dụng dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. AndersOne.com có ​​nghĩa vụ thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp dựa trên thỏa thuận mà chúng tôi đã ký kết với họ. Các biện pháp bảo mật này bao gồm việc áp dụng mã hóa SSL và chính sách mật khẩu mạnh. Sao lưu thường xuyên được thực hiện để tránh mất dữ liệu.


WooCommerce
Trang web của chúng tôi được phát triển bằng phần mềm của WooCommerce, chúng tôi lưu trữ trang web của mình trên một máy chủ do chính chúng tôi quản lý. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng sai, mất mát và hỏng dữ liệu nhiều nhất có thể. Các biện pháp bảo mật này bao gồm trong mọi trường hợp áp dụng mã hóa SSL và chính sách mật khẩu mạnh. Sao lưu thường xuyên được thực hiện để tránh mất dữ liệu.


Web hosting
One.com
Chúng tôi mua dịch vụ lưu trữ web và email từ One.com. One.com thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và không sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích riêng. Tuy nhiên, bên này có thể thu thập siêu dữ liệu về việc sử dụng các dịch vụ. Đây không phải là dữ liệu cá nhân. One.com đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để ngăn ngừa mất mát và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của bạn. One.com có ​​nghĩa vụ tuân thủ bí mật theo thỏa thuận.


E-mail và danh sách gửi thư
MailChimp
Trang web của chúng tôi sử dụng MailChimp, một bên thứ ba xử lý lưu lượng truy cập e-mail từ trang web của chúng tôi và việc gửi bất kỳ bản tin nào. Tất cả các email xác nhận mà bạn nhận được từ trang web của chúng tôi và các biểu mẫu web đều được gửi qua máy chủ của MailChimp. MailChimp sẽ không bao giờ sử dụng tên và địa chỉ email của bạn cho các mục đích riêng. Ở cuối mỗi e-mail được gửi tự động qua trang web của chúng tôi, bạn sẽ thấy liên kết 'hủy đăng ký'. Nếu bạn nhấp vào đây, bạn sẽ không nhận được e-mail từ trang web của chúng tôi nữa. Điều này có thể làm giảm nghiêm trọng chức năng của trang web của chúng tôi! Dữ liệu cá nhân của bạn được MailChimp lưu trữ an toàn.
MailChimp sử dụng cookie và các công nghệ internet khác để cung cấp thông tin chi tiết về việc liệu các e-mail có được mở và đọc hay không. MailChimp có quyền sử dụng dữ liệu của bạn để cải thiện hơn nữa dịch vụ và chia sẻ thông tin với các bên thứ ba trong bối cảnh này.


One.com
Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của One.com cho lưu lượng truy cập e-mail kinh doanh thường xuyên của chúng tôi. Bên này đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng sai, mất mát và hư hỏng dữ liệu của bạn và của chúng tôi nhiều nhất có thể. One.com không có quyền truy cập vào hộp thư của chúng tôi và chúng tôi xử lý tất cả lưu lượng email của chúng tôi một cách bí mật.


Người xử lý thanh toán
Stripe.com
Chúng tôi sử dụng nền tảng Stripe.com để xử lý (một phần) các khoản thanh toán trong trang web của chúng tôi. Stripe.com xử lý tên, địa chỉ và chi tiết cư trú của bạn và các chi tiết thanh toán của bạn, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn. Stripe.com đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Stripe.com bảo lưu quyền sử dụng dữ liệu của bạn để cải thiện hơn nữa dịch vụ và chia sẻ dữ liệu (ẩn danh) với các bên thứ ba trong bối cảnh này. Stripe.com chia sẻ dữ liệu cá nhân và thông tin liên quan đến tình hình tài chính của bạn với các tổ chức xếp hạng tín dụng trong trường hợp có yêu cầu trả chậm (hạn mức tín dụng).
Tất cả các biện pháp bảo vệ nêu trên liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn cũng áp dụng cho các phần dịch vụ của Stripe.com mà họ có sự tham gia của các bên thứ ba. Stripe.com không lưu trữ dữ liệu của bạn lâu hơn luật pháp cho phép.


Vận chuyển và hậu cần
PostNL
Khi bạn đặt hàng với chúng tôi, nhiệm vụ của chúng tôi là giao gói hàng cho bạn. Chúng tôi sử dụng dịch vụ của PostNL để thực hiện việc giao hàng. Do đó, chúng tôi cần chia sẻ tên, địa chỉ và chi tiết cư trú của bạn với PostNL. PostNL chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích thực hiện thỏa thuận. Trong trường hợp PostNL thu hút các nhà thầu phụ, PostNL cũng sẽ cung cấp dữ liệu của bạn cho các bên này.


DHL
Khi bạn đặt hàng với chúng tôi, nhiệm vụ của chúng tôi là giao gói hàng cho bạn. Chúng tôi sử dụng dịch vụ của DHL để thực hiện việc giao hàng. Do đó, chúng tôi cần chia sẻ chi tiết tên, địa chỉ và nơi cư trú của bạn với DHL. DHL chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích thực hiện thỏa thuận. Trong trường hợp DHL thuê các nhà thầu phụ, DHL cũng sẽ cung cấp dữ liệu của bạn cho các bên này.


GLS
Khi bạn đặt hàng với chúng tôi, nhiệm vụ của chúng tôi là giao gói hàng cho bạn. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của GLS để thực hiện việc giao hàng. Do đó, chúng tôi cần chia sẻ chi tiết tên, địa chỉ và nơi cư trú của bạn với GLS. GLS chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích thực hiện thỏa thuận. Trong trường hợp GLS có sự tham gia của các nhà thầu phụ, GLS cũng sẽ cung cấp dữ liệu của bạn cho các bên này.


Lập hóa đơn và kế toán
MoneyBird
Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của MoneyBird để ghi chép về quản trị và kế toán của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ tên, địa chỉ và nơi cư trú của bạn và các chi tiết liên quan đến đơn đặt hàng của bạn. Dữ liệu này được sử dụng để quản lý các hóa đơn bán hàng. Dữ liệu cá nhân của bạn được gửi và lưu trữ được bảo vệ, MoneyBird đã thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị mất và sử dụng trái phép. MoneyBird bị ràng buộc giữ bí mật và sẽ giữ thông tin của bạn
điều trị một cách bí mật. MoneyBird không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác ngoài những mục đích được mô tả ở trên.


Các kênh bán hàng bên ngoài
Marktplaats.nl
Chúng tôi bán (một phần) các bài báo của mình thông qua nền tảng Marktplaats.nl. Nếu bạn đặt hàng qua nền tảng này, Marktplaats.nl sẽ chia sẻ đơn hàng và dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn một cách bí mật và đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị mất và sử dụng trái phép.


Facebook.com
Chúng tôi bán (một phần) các bài báo của mình thông qua nền tảng Facebook.com. Nếu bạn đặt hàng qua nền tảng này, Facebook.com sẽ chia sẻ đơn hàng và dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn một cách bí mật và đã thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị mất và sử dụng trái phép.


Mục đích xử lý dữ liệu
Mục đích chung của quá trình xử lý
Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích dịch vụ của chúng tôi. Điều này có nghĩa là mục đích xử lý luôn liên quan trực tiếp đến đơn hàng bạn cung cấp. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu của bạn để tiếp thị (được nhắm mục tiêu). Nếu bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi và chúng tôi sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn vào lúc khác - ngoài yêu cầu của bạn - chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho phép rõ ràng về việc này. Dữ liệu của bạn sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba, ngoài việc tuân thủ các nghĩa vụ kế toán và hành chính khác. Tất cả các bên thứ ba này đều được giữ bí mật theo thỏa thuận giữa họ và chúng tôi hoặc lời thề hoặc nghĩa vụ pháp lý.


Dữ liệu được thu thập tự động
Dữ liệu do trang web của chúng tôi tự động thu thập được xử lý với mục đích cải thiện hơn nữa dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này (ví dụ: địa chỉ IP, trình duyệt web và hệ điều hành của bạn) không phải là dữ liệu cá nhân.


Hợp tác với các cuộc điều tra về thuế và tội phạm
Trong một số trường hợp, STEKJESLETRIEF có thể được tổ chức trên cơ sở nghĩa vụ pháp lý phải chia sẻ dữ liệu của bạn liên quan đến việc điều tra tội phạm hoặc thuế của chính phủ. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi buộc phải chia sẻ dữ liệu của bạn, nhưng chúng tôi sẽ phản đối điều này trong khả năng mà luật pháp dành cho chúng tôi.


Thời gian lưu giữ
Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn miễn là bạn là khách hàng của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi giữ hồ sơ khách hàng của bạn cho đến khi bạn cho biết rằng bạn không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa. Nếu bạn cho chúng tôi biết điều này, chúng tôi cũng sẽ coi đây là một yêu cầu về việc quên. Trên cơ sở các nghĩa vụ hành chính hiện hành, chúng tôi phải lưu giữ hóa đơn cùng với dữ liệu (cá nhân) của bạn, vì vậy chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu này trong thời hạn áp dụng. Tuy nhiên, nhân viên không còn có quyền truy cập vào hồ sơ khách hàng của bạn và các tài liệu mà chúng tôi đã chuẩn bị để đáp ứng nhiệm vụ của bạn.


Quyền lợi của bạn
Trên cơ sở luật pháp hiện hành của Hà Lan và Châu Âu, bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu có các quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân được xử lý bởi hoặc thay mặt cho chúng tôi. Dưới đây chúng tôi giải thích đây là những quyền nào và cách bạn có thể sử dụng những quyền này. Về nguyên tắc, để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích, chúng tôi chỉ gửi các bản sao và bản sao dữ liệu của bạn đến địa chỉ e-mail đã biết của bạn. Trong trường hợp bạn muốn nhận dữ liệu tại một địa chỉ e-mail khác, ví dụ: qua đường bưu điện, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác định danh tính của mình. Chúng tôi lưu giữ hồ sơ về các yêu cầu đã hoàn thành, trong trường hợp yêu cầu bị quên, chúng tôi quản lý dữ liệu ẩn danh. Bạn sẽ nhận được tất cả các bản sao và bản sao của dữ liệu ở định dạng dữ liệu có thể đọc được bằng máy mà chúng tôi sử dụng trong hệ thống của mình. Bạn luôn có quyền gửi khiếu nại đến Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Hà Lan nếu bạn nghi ngờ rằng chúng tôi đã sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong một
nhầm đường.


Quyền kiểm tra
Bạn luôn có quyền xem dữ liệu mà chúng tôi xử lý hoặc đã xử lý và dữ liệu đó liên quan đến cá nhân của bạn hoặc có thể được truy tìm lại bạn. Bạn có thể yêu cầu điều đó với người liên hệ của chúng tôi về các vấn đề riêng tư. Sau đó, bạn sẽ nhận được phản hồi cho yêu cầu của mình trong vòng 30 ngày. Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản sao của tất cả dữ liệu với thông tin tổng quan về bộ xử lý có dữ liệu này tới địa chỉ e-mail mà chúng tôi biết, nêu rõ danh mục mà chúng tôi đã lưu trữ dữ liệu này.


Quyền cải chính
Bạn luôn có quyền có dữ liệu mà chúng tôi xử lý hoặc đã xử lý và dữ liệu đó liên quan đến con người của bạn hoặc có thể được điều chỉnh lại cho bạn. Bạn có thể yêu cầu điều đó với người liên hệ của chúng tôi về các vấn đề riêng tư. Sau đó, bạn sẽ nhận được phản hồi cho yêu cầu của mình trong vòng 30 ngày. Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn xác nhận rằng dữ liệu đã được điều chỉnh theo địa chỉ e-mail mà chúng tôi biết.


Quyền hạn chế xử lý
Bạn luôn có quyền giới hạn dữ liệu mà chúng tôi xử lý hoặc đã xử lý có liên quan đến cá nhân của bạn hoặc dữ liệu đó có thể được truy ngược lại bạn. Bạn có thể yêu cầu điều đó với người liên hệ của chúng tôi về các vấn đề riêng tư. Sau đó, bạn sẽ nhận được phản hồi cho yêu cầu của mình trong vòng 30 ngày. Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn xác nhận đến địa chỉ e-mail mà chúng tôi biết rằng dữ liệu sẽ không còn được xử lý cho đến khi bạn dỡ bỏ hạn chế.


Quyền di chuyển
Bạn luôn có quyền có dữ liệu mà chúng tôi xử lý hoặc đã xử lý và dữ liệu đó liên quan đến cá nhân của bạn hoặc có thể được truy tìm lại dữ liệu đó, do một bên khác thực hiện. Bạn có thể yêu cầu điều đó với người liên hệ của chúng tôi về các vấn đề riêng tư. Sau đó, bạn sẽ nhận được phản hồi cho yêu cầu của mình trong vòng 30 ngày. Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản sao hoặc bản sao của tất cả dữ liệu về bạn mà chúng tôi đã xử lý hoặc đã được xử lý bởi các bộ xử lý khác hoặc bên thứ ba thay mặt chúng tôi tới địa chỉ e-mail mà chúng tôi biết. Trong tất cả các khả năng, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục dịch vụ trong trường hợp như vậy nữa, vì liên kết an toàn của các tệp dữ liệu sau đó không còn được đảm bảo nữa.


Quyền phản đối và các quyền khác
Trong những trường hợp như vậy, bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi hoặc thay mặt cho STEKJESBREF. Nếu bạn phản đối, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng xử lý dữ liệu trong khi chờ xử lý phản đối của bạn. Nếu phản đối của bạn là chính đáng, chúng tôi sẽ cung cấp các bản sao và / hoặc bản sao dữ liệu mà chúng tôi xử lý hoặc đã xử lý cho bạn và sau đó ngừng xử lý vĩnh viễn. Bạn cũng có quyền không phải chịu sự ra quyết định hoặc lập hồ sơ cá nhân tự động.
Chúng tôi không xử lý dữ liệu của bạn theo cách mà quyền này được áp dụng. Nếu bạn tin rằng đúng như vậy, vui lòng liên hệ với người liên hệ của chúng tôi về các vấn đề riêng tư.


Cookie
Google Analytics
Cookie được đặt qua trang web của chúng tôi từ công ty Google của Mỹ, như một phần của dịch vụ "Analytics". Chúng tôi sử dụng dịch vụ này để theo dõi và nhận báo cáo về cách khách truy cập sử dụng trang web. Người xử lý này có thể có nghĩa vụ cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu này trên cơ sở các luật và quy định hiện hành.
Chúng tôi không cho phép Google sử dụng thông tin phân tích thu được cho các dịch vụ khác của Google. Đọc thêm về của chúng tôi chính sách cookie này.


Cookie của bên thứ ba
Trong trường hợp các giải pháp phần mềm từ bên thứ ba sử dụng cookie, điều này được nêu trong tuyên bố về quyền riêng tư này.


Các thay đổi đối với chính sách bảo mật
Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, bạn sẽ luôn tìm thấy phiên bản mới nhất trên trang này. Nếu chính sách bảo mật mới có hậu quả đối với cách chúng tôi xử lý dữ liệu đã thu thập liên quan đến bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail.


Liên hệ
CHỮ THƯ
hoa hồng liễu 11
2391 EV Hazerswoude-Village

 

 

 

Waitlist - Danh sách chờ Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi sản phẩm còn hàng. Vui lòng nhập một địa chỉ email hợp lệ dưới đây.