Bạn là khách hàng hay người trồng trọt? Hãy để Cắt Thư giúp bạn!


Lời chúc đặc biệt hay đặc biệt?
Một số cây hoặc cành giâm cực kỳ khó tìm. Bạn đang tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt hay bạn có thể cho chúng tôi mẹo mà chúng tôi nên cung cấp trên webshop, gửi cho chúng tôi sau đó là một tin nhắn. Ai biết được, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau khi đó.

Khách hàng B2B hoặc khách hàng Bán buôn
Bạn là người bán lại hoặc khách hàng bán buôn B2B và bạn có muốn làm việc với chúng tôi không? liên lạc đến? Làm! Biết đâu, chúng ta có thể làm được điều gì đó cho nhau!

Người trồng muốn
Bạn có hoặc bạn biết một người trồng trọt và bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không? liên lạc đến? Làm! Biết đâu, chúng ta có thể làm được điều gì đó cho nhau!

 

    Waitlist - Danh sách chờ Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi sản phẩm còn hàng. Vui lòng nhập một địa chỉ email hợp lệ dưới đây.